Концепція КУГ

Конгрес українських громад «Заради майбутнього»

Громадська спілка. Заснована 1 травня 2020 року всеукраїнськими професійними спілками, підприємницькими та аграрними об’єднаннями.

Мета: Суб’єктивізація українських громад в процесах державотворення задля побудови української самоврядної Республіки.

Громада розуміється як договірна спільнота, що поєднана за територіальною ознакою (територіальні громади) чи спільним інтересом (професійні спілки, аграрні і інші фахові союзи за винятком політичних партій).

Засоби досягнення мети: Конвергенція зусиль інтелектуальних та неполітичних еліт громад.

Спосіб досягнення мети: Колаборація інтелектуальних середовищ з українськими громадами через: 

 1. реалізацію народних законодавчих ініціатив (формулюються науковцями, підтримуються громадами)
 2. соціально-економічні інновації:
 • Нові механізми співпраці громад для посилення процесів економічного, інформаційного, культурного обміну. 
 • Відродження самоврядування як соціальної установки українського суспільства. 
 • Розробка та ініціація нової економічної екосистеми на базі самоврядних економічних організацій (хаби, біржі, кластери, тощо).

Для досягнення поставленої мети в Конгресі створені:

 • Експертна палата – самоврядна організація з провідних фахівців у галузях права, економіки, природничих та суспільних наук;
 • Палата українських громад – самоврядна організація з уповноважених представників територіальних громад 

Організація співпраці цих Палат, просування народних законодавчих ініціатив, ініціація інших спільних дій Палат здійснюється Виконавчою дирекцією Конгресу. 

Палати є зовнішніми позачленськими формуваннями Конгресу. Виконавча дирекція виконує лише модеруючу та організаційну функції для їхньої співпраці.

Очікувані результати роботи Конгресу:

 • через колаборацію інтелектуального середовища та громад - започаткування українського елітаризму - створення українських еліт шляхом визнання громадами ролі їхньої праці у створенні спільного блага;
 • через самоврядні процедури - створення соціальної установки на самоврядування як суспільного інституту управління спільним;
 • через нові механізми кооперації громад - підвищення зв’язності українського суспільства, що є передумовою творення сильної єдиної держави;
 • через нову економічну екосистему - поява нових шансів для економічної модернізації та залучення громад у економічні процеси;
 • через конвергенцію позицій - створення спільної візії майбутнього України без втрати власної ідентичності - як передумову для початку процесу стратегування у країні;
 • через практику спільних дій - до солідаризму як соціальної установки та відмови від ворожнечі всередині суспільства. 

Дивіться також